Kulturno športni utrip BCa


+386 (0)41 72 44 72

Ime projekta: Kulturno športni utrip BCa
Akronim: Utrip BCa
Prijavitelj: Občina Bovec
Projektni partnerji: Soča rafting d.o.o., Javni zavod za turizem Dolina Soče
Začetek in zaključek projekta: 1. 4. 2019–30. 10. 2020
Vrednost projekta: 320.877,08 €
Upravičeni stroški: 265.680,54 €
Zaprošen % sofinanciranja: 80 %
Odobrena vrednost: 184.276,50 €

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/106 z dne 29. 5. 2019.

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan.png
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

VSEBINA

S projektom, ki vzpostavlja javno-zasebno partnerstvo, se predvideva:

ureditev dvorišča Stergulčeve hiše (obnova starega improviziranega odra, ureditev prostora za razna druženja in prireditve, izgradnja manjšega skladišča za opremo – vzpostavitev zastavljene končne podobe objekta ter umestitvijo novih programov bo nedvomno imelo velik doprinos k razvoju lokalne kulturne dejavnosti ter k bogatenju ponudbe kraja in s tem posredno gospodarskemu razvoju);

nabava opreme (zvočni sistem, scenska tehnika in oprema, stoli);

izvedba novoletne okrasitve (novoletna okrasitev je prispevek k prijetnejšem življenjskem okolju prebivalcev in pomemben element v prepoznavnosti in turistični ponudbi kraja, kar Bovcu seveda prinaša tudi pozitiven ekonomske učinke);

zvedba delavnic;

izgradnja zunanjega bazenskega kompleksa s pripadajočo infrastrukturo (kompleks bo lociran v središču urbanega naselja in bo namenjen javni rabi, kar bo pozitivno prispevalo k obogatitvi športno-rekreacijske ponudbe središča ter razvoju novih dejavnosti in aktivnosti);

izvedba izobraževalnih športno-rekreacijskih delavnic.

AKTIVNOSTI

FAZA I.

1) Zunanja ureditev Stergulčeve hiše 

2) Nakup opreme

 • Zvočni sistem
 • Stoli
 • Scenska tehnika in oprema
 • Novoletna okrasitev

3) Športno-rekreacijski kompleks

 • Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela – bazen

4) Izobraževanje

 • Kulinarične delavnice
 • Delavnice ročnih spretnosti

FAZA II.

5)    Športno-rekreacijski kompleks

 • Instalacijska montaža bazena

6) Izobraževanje

 • Rekreacijske delavnice/tečaji 

CILJI

 • Vzpostaviti novo javno-zasebno partnerstvo.
 • Nabaviti potrebno opremo in poskrbeti za novoletno ureditev urbanega naselja.
 • Urediti športno površino, oživiti prostor za skupno druženje in rekreacijo prebivalcev.
 • Izvesti izobraževalne delavnice in povečati usposobljenost.
 • Povečati usposobljenost mladih skozi nove rekreacijske dejavnosti in aktivnosti.
 • Dvigniti kakovost bivanja prebivalcev urbanega naselja in okolice.
 • Spodbuditi kulturno, socialno in družabno življenje ter povezati in angažirati prebivalce za skupne aktivnosti.
 • Obogatiti turistično ponudbo območja, povečati atraktivnost turistične destinacije in števila obiskovalcev. 
 • Ohraniti obstoječa delovna mesta in posredno ustvarjati nova delovna mesta. 
 • Posredno povečati rast ostalih storitvenih dejavnosti v urbanem naselju.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • Vzpostavljeno javno-zasebno partnerstvo.
 • Izvedena investicija v kulturno-umetniški prostor in športno-rekreacijsko infrastrukturo.
 • Izvedene kulturne prireditve, podjetniške delavnice in izobraževanja ter športno-rekreacijske delavnice.
 • V aktivnosti vključeni pripadniki ranljivih ciljnih skupin.

KORISTI ZA OBMOČJE

Vzpostavljeno partnerstvo bo v urbanem območju prineslo nove produkte, ki bodo omogočali razvoj novih športno, turističnih in rekreacijskih ter kulturnih dejavnosti. 

Z novoletno ureditvijo urbanega središča bo primerno izpostavljena stavbna dediščina in izročilo Bovca.

Delavnice, izobraževanja, tečaji bodo pozitivno prispevale h krepitvi znanj in usposobljenosti ranljivih ciljnih skupin, te aktivnosti pa bodo posledično spodbujale tudi medgeneracijsko sodelovanje.

Izvedene aktivnosti bodo prispevale k višji konkurenčnosti podjetja  in celotnega poslovnega okolja na območju. 

Povezave:
Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/
LAS Dolina Soče: http://lasdolinasoce.si/

Sledi nam

Soča Rafting d.o.o.

Ledina 2, 5230 Bovec, Slovenija

+386 (0)41 72 44 72