Ekologija

 

Ekološko razmišljanje in vedenje je v zadnjem času preraslo v modni trend.

Ekološka zavest ni samo sestavina človekovega odnosa do narave ampak tudi vodilo in norma človekovega delovanja. Že ob ustanovitvi podjetja Soča rafting, daljnega leta 1989, se je po našem mnenju začela kazati ena izmed zaskrbljajočih tem - ONESNAŽEVANJE OKOLJA. V tistem času se je ekološka zavest naših prebivalcev šele prebujala. Nismo stali križem rok ampak smo sprejeli odločitev in pričeli z vsakoletnimi čistilnimi akcijami. Danes je stanje boljše, neokrnjena narava pa osnovno vodilo. Ohranimo jo tudi za naše zanamce.

Priznani biolog je nedavno zelo dobro opisal porazno stanje ekološke osveščenosti v moderni družbi. Meni namreč, da v dosedanji zgodovini človeštva še ni bilo generacije staršev, ki bi jih tako malo skrbela bodočnost otrok. S tem se pridružuje množici tistih, ki trdijo, da današnja ekološka kriza ni v resnici nič drugega kot kriza morale in resnični prezir človeka do samega sebe.

Ne strinjajte se s samopodobo tistih, ki mislijo, da se za okolje ne da nič narediti - zdaj je ta trenutek.

Kavs Goran
 

  

Simon Gregorčič: SOČI

"Krasna si, bistra hči planin,
Brdka v prirodni si lepoti,
ko ti prozornih globočin
nevihte temne srd ne moti -
krasna si, hči planin!
Tvoj tek je živ in je legak
ko hod deklet s planine;
in jasna si ko gorski zrak
in glasna si, kot spev krepak
planinske je mladine -
krasna si, hči planin!
Rad gledam ti v valove bodre,
valove te zelenomodre:
temna zelen planinskih trav
in vedra višnjevost višav
lepo se v njih je zlila;
na rosah sinjega neba,
na rosah zelenih gora
lepoto to si pila -
krasna si, hči planin!"
...


Soca rafting IMG 0853Soca rafting IMG 8353Soca rafting IMG 0837

#socarafting