Kontakti

SOČA RAFTING d.o.o.
Ledina 2
SI-5230 Bovec

SI za DDV:43098126
Matična številka: 5310229
Transakcijski račun: 04753-0000361035

SWIFT:KBMASI2XGOR
IBAN:SI56047530000361035

M.:+386 (0)41 72 44 72
T.: +386 (0)5 3896 200
F.: +386 (0)5 3896 202

E-mail: info@socarafting.si

www.socarafting.si

Pogoji poslovanja

Soca rafting Copy  2  of Zemljevid cel SocaRafting resize

#socarafting