Kolofon

NAROČNIK: Soča Rafting d.o.o.
Koordinacija: Goran Kavs

Datum prve objave: junij 2004
Datum prenove: januar 2012

Izvajalecwww.arctur.si
Projektni vodja: Metka Špacapan
Vizualni koncept: www.arctur.si
Izvedba: Marjan Štekar, Miha Hočevar
Uporabniška podpora: Tiva Turk
Dinamični sistemi: ADS
Avtorske in sorodne pravice za design, HTML kodo ter kodo drugih uporabljenih programskih jezikov, kodo spletnih aplikacij in podatkovnih zbirk, ter za gradiva, ki so bila uporabljena pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, . 21/1995 in 9/2001).